2008. 12. 20.
"A kövek kiáltanak"
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
"Kötetünkben igyekeztünk az Újszövetség történeti hitelességét alátámasztó dokumentumokat olvasmányos módon, ugyanakkor történészi alapossággal bemutatni. A dokumentumokat az eredeti nyelvekből átültetve, megbízható magyar fordításban adjuk közre."
- olvassuk egy hamarosan megjelenő könyv ajánlójában.

A téma fontosságát nem kell külön hangsúlyozni. ( No meg most nem is ez volt a célom, most csak ajánlom a konyvet.)

Nyilván Isten Szelleme az, aki meggyőzi az embereket végleg a Biblia igazáról, de a hitelességet alátámasztó bizonyítékok is fontosak. A történelem fontos, de nem döntő . Grüll Tibor honlapjának egyik mottója mutatja, hogy ő maga is tisztában van ezzel:

„A történelemről mint valami elmúltról mindenfélét olvashatsz, hallhatsz; ha kedved tartja, a történelem esetében ítélhetsz a kimenetelből. Krisztus földi élete azonban nem múlt el: nem várt a maga korában, ezernyolcszáz esztendeje, s nem vár ma sem a végkifejlet segítségére. A historikus krisztushit badarság, amolyan keresztényietlen zűrzavar; mert valahány igaz keresztény van az egyes nemzedékekben, mind egyidejűek Krisztussal, semmi közük a megelőző nemzedékek keresztényeihez, de minden az egyidejű Krisztushoz. Az ő földi élete együtt halad az emberi nemmel, s külön-külön minden nemzedékkel, mint örök történelem: földi élete az örök egyidejűség. Ez pedig a krisztushitről szóló minden doktori fejtegetést (melyek egyfelől abban a tényben találnak ürügyet és támaszt, hogy a krisztushit múltbeli valami, másfelől az ezernyolcszáz esztendőnyi történelemben) minden eretnekség legkeresztényietlenebbikévé avatja, amit bárki belátna, és menten felhagyna a fejtegetéssel, ha megpróbálná elképzelni a Krisztus korabeli nemzedéket – amint fejteget; márpedig a hívők nemzedéke egyidejű vele.”
S. Kierkegaard: A keresztény hit iskolája. Ford. Hidas Zoltán. Bp.: Atlantisz, 1998. 81–82.

A historikus krisztushit tehát badarság, de ez nem azt jelenti, hogy Jézus földi története a feltámadással a végén nem történt meg, hanem azt, hogy Krisztussal régészeti úton nem lehet találkozni. Viszont van létének történeti-régészeti aspektusa, ezzel foglalkozik ez a hamarosan megjelenő könyv.
Kulcsszavak: Grülltibor

bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés