2008. 12. 14.
Krausz, Kornai, Marx
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
"Napjainkban most éppen Marxnak van egy kétségtelen reneszánsza, mert valahogy meg kell közelíteni a válságot.
Márpedig a válságoknak a legkövetkezetesebb tudományos és elméleti magyarázata Marxnál található,...."
- mondja Krausz Tamás. Leninről ugyanitt:

"Élete központi törekvését az Állam és forradalom című munkájában fogalmazta meg, miszerint a társadalmi forradalom célja: minden típusú társadalmi, gazdasági, politikai, etnikai-nemzetiségi elnyomás megszüntetése. Ez másképp nem megy, csak az államhatalmi gépezet teljes megsemmisítésével, és egy alulról szerveződő társadalom felépítésével (utóbbit nevezik társadalmi önkormányzatnak, szocializmusnak, anarchiának)."

Mindezt egy érdekes egybeesés miatt idézem. Ma vettem meg a decemberi Mozgó Világot ( régi offline szokásom ez) és egy nagyon érdekes írásra bukkantam: Kornai János egy Japánban elhangzott előadásának lejegyzett változatára. Az előadás témája Marx. Foglalkozik azzal a közkeletű ( és nyilván Krausz által is vallott ) tézissel, hogy Marx eszméi szuperek, csak a megvalósítás folyamatában eltorzították. ( Krausz a marxista Leninnel kapcsolatban is ezt állítja).

Kornai ezzel szemben a következőket írja:

"...mi a kapcsolat Marx elméleti gondolatai és a szocialista rendszer történelmi realitásai között? Megpróbálok, első közelítésben, tömören felelni: a szocialista rendszer ( nem valamiféle képzeletbeli szép utópia, hanem az, ami létezett, amiben én magam is éltem) megvalósította Marx tervét. "

Utána bizonyítja állítását, amit én most tömörítek: a marxi elmélet magja a magántulajdon megszüntetésének terve és a termelőeszközök köztulajdonba adásának igénye. A köztulajdonba vett eszközök alapjában csak bürokratikus koordinációval irányíthatóak, más nem tudja helyettesíteni a piaci koordinációt, ezért szinte szükségszerűen jött létre a " létező szocializmus". És ez a megvalósult szocializmus éppenhogy maga a megtestesült marxi elmélet, semmi nem torzult el. Sok idézettel megtámogatva fejtegeti ezt Kornai. A lényeg az idézetben.

Amiről Krausz ábrándozik, az a bizonyos híres-nevezetes alulról szerveződő tarsadalom, az valójában idegen a marxi elmélettől ( a leninitől is) ill. ennek alapján nem lehet megvalósítani. A poén az az, hogy ez a bizonyos alulról szerveződő izé valójában a szabad piacon alapulhat csak. ( Itt az alapelvre gondolok, erre az alapelvre lehet szocdem jellegű politikát is építeni, elvben.)
Kulcsszavak: Marx, Krausz, Kornai

bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés