2013. 01. 23.
Anyád neve? Ákos???
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
 Elgondolkodtam. Az én anyukámat nem Ákosnak hívják és a fiamét sem. Az unokám anyját sem fogják Ákosnak hívni. Szeretném ha senki anyukáját nem hívnák Ákosnak. Az Irén pont jó..

párizsi tüntetés mutatja a sokat vitatott kérdés erős aktualitását. A homoszexualitást elítélő embert a napokban ki is rekesztettek egy  jelentős közéleti eseményből. Hogy ez nem egyedi ügy hanem komoly tendencia, azt más is mutatja.  Itt van az ILGA Europe fogadalom, amelyet az LMP 5 EP-képviselőjelöltje írt alá (Mező János, Csillag Gábor, Pinczés Bálint, Jávor Benedek, Kaufer Virág)  2009. májusában, az EP-választások előtt, részlet:

“BÜNTETŐJOGI FELLÉPÉS A HOMOFÓBIA ÉS A TRANSZFÓBIA ELLEN
Ígérem, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége homofóbiáról szóló jogi jelentésének ajánlásaival összhangban elősegítem és támogatom a homofób és transzfób erőszakkal, gyűlölet‐bűncselekményekkel, valamint gyűlöletbeszéddel foglalkozó kerethatározat létrejöttét."
Az erőszak eddig is büntetendőnek számított, most már az ún. homofób beszéd is talán büntetendő lesz sok helyen. Örülhet a beiktatásról elüldözött lelkész, hogy nem került börtönbe, nem?
Vannak, akik egyenesen vérvádakat emlegettek a kritikus hangok kapcsán. Ellenvetéseimet elmondhattam ( ez győzött meg, hogy a kapitalizmus blogon van helyem) de a maga a konfliktus nem szűnt meg, a kérdés továbbra is aktuális Európában és Amerikában is.
Első ránézésre ez egy jelentéktelennek tűnő ügy. Sokkal több lényeges kérdés van, nem? De. Mégis, a látszat ellenére, a morális kérdések súlya sokkal nagyobb, mint azt gondolnánk. Ezek közül is kiemelkedően fontos a melegházasság körüli polémia. Egy nem olyan régi példán szemléltetném a vita jellegét. Ceglédi Zoltán írta 2011-ben ezt a harcos homofil cikket. A hangneme is jellegzetes, most csak a végét emelném ki:
“Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!"
Mt 5,43-48
Ki kell menni a melegfelvonulásra. Áradjék a szeretet."
Azaz a gyűlölet elleni kifejezetten krisztusi fellépésnek állítja be a melegfelvonuláson való részvételt. A példa azért fontos, mert elég általános megközelítés. Nézzük igaz-e ez a Biblia vonatkozásában. Itt Jézus egyik fontos beszédéből idéz Ceglédi, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy az általa “szájkeresztényeknek" nevezett egyéneket saját Mesterük szövegével intse szeretetre. Persze amikor a szeretet pici nyoma felbukkan egy szövegben, azt felháborodottan visszautasítja:
“Eleve, honnan veszi magának a bátorságot a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke ahhoz a mondathoz, hogy "Kívánom Alföldi Róbertnek, hogy megismerje és élvezze a lelki, személyes szeretetből fakadó nemiséget, szexuális életet". Miért, most milyen Alföldi Róbert nemi élete?"
Nem vagyok egy nagy rajongója a KÉSZ csapatának , de itt nem a “ökölbe szorult, vöröslő arccal buzizó, cigányozó, zsidózó" hangnemben beszélt Osztie Zoltán, mégis megkapja a szelídebb beszédért is a magáét. Most akkor mi van? Úgy látszik a baj önmagában az, hogy valaki bűnnek meri nevezni a meleg magatartást.
Jézus idézése az adott szövegösszefüggésben ( az adott evangéliumi részlettel) azt a látszatot kelti, mintha Jézus a szeretet nevében maga is szívesen kimenne a melegekkel felvonulni, szemben az alávaló szájkeresztényekkel. Akkor én is mutatok egy idézetet, ami tisztázza picit a helyzetet:
“3. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, a kit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt,
4. Mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő.
5. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz?
6. Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre.
7. De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve monda nékik: A ki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.
8. És újra lehajolván, írt vala a földre.
9. Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva.
10. Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?
11. Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!"
( János 8 )
Itt két mozzanat a fontos: először valóban a képmutató szájkeresztényeket tette helyre a Mester, akik komolyan is vették a figyelmeztetést és felhagytak az akkor egyébként törvényes cselekedet ( a kövezés) végrehajtásával. Ceglédi a következő fontos mozzanatot viszont kihagyja és ezzel igencsak torzítottan értelmezi a Messiás felfogását. Jézus ugyanis a következő felszólítással bocsátotta el az asszonyt: “eredj el és többé ne vétkezzél!"Ebből egyértelmű, hogy a Mester nem tartotta jónak az asszony tetteit, hanem rossznak tartotta azokat.
Azaz, ha Jézus megjelenne egy ilyen felvonuláson, akkor elküldené a kövezni akarókat, majd felszólítaná a felvonulókat a vétkes életmód befejezésére.
Ceglédi tehát nagyon is hamisan állította be a dolgokat, tisztességes az lett volna, ha már Jézust idézi, akkor rámutat hozzáálásának másik részére is: arra, hogy Jézus is bűnnek nevezné a homoszexualitást. Természetesen nem lett volna kötelező belekeverni a Bibliát a cikkbe, de ha már megtette, akkor utána kellett volna nézni a dolgoknak, mert így csak az igazság egyik oldalát mutatta be, igaz, az is fontos, de a másik oldal nélkül az egész a hazugsághoz áll közelebb. Ez a helyzet az ehhez hasonló érvelésekkel is. A kereszténység tehát joggal ellenzi a melegek házasodásának lehetőségét és valójában nem lehet keresztény alapról támogatni ezt az ügyet.
Ha a kereszténységet nem vesszük figyelembe akkor is gond van: az azonos neműek együttélése az olyan izé de nem család. Max. csoport vagy pszeudocsalád. Gondoljunk saját családunkra. Kinek az anyját hívták Ákosnak? Szóval egy kapcsolat de nem család. Ez egy ténykérdés: apa + anya + gyerekek ez a család. Illetve ezek csonka változatai. Ez az alapképlet mert persze ennek van ezer változata. Ez a család definíciója. Nekem is volt leszbikus pár szomszédom akik egész normálisan nevelték egyikük gyermekét. Náluk valóban ismertem sokkal rosszabb hetero kapcsolatokat. De ez mit sem változtat azon hogy ez nem volt család valójában bár tény hogy én is jobban tiszteltem őket mint néhány hetero pár szomszédomat. De nem család voltak. Egyfajta csonka családként működtek. De a gyerek tudta hogy ki az apja és anyja. És jó lett volna neki ha velük élhet szeretetben. Persze így is sokkal jobb volt mint az utca. A politikai közösség feladata részben az hogy a valódi család létét támogassa és a többi formának is adjon lehetőséget de házasságként és családként nem jó ha elismeri. Tehát azért gyöngül a család intézménye a melegházasság elismerésével, mert a melegek párkapcsolata NEM család a szó tényleges értelmében. Még csak nem is csonka-család, mert nem valódi családból csonkult, hanem egy olyan izé, mondjuk egy…khmmm…különlegesség, amely ugyan nem üldözendő és büntetendő, de semmiképp nem kívánatos társadalmi jelenség.
Ma Magyarországon nem aktuális a Párizsihoz hasonló tüntetés és ez így jó. Remélem nem is válik aktuálissá. Mert egyébként Európa más helyein és a világban nagyon  és a is aktuális a kérdés:
"A melegjogok politikai rendezésének kérdése lavinát indíthat el Európában. A kérdés fontossága miatt XVI. Benedek pápa is foglalkozott ezzel újévi beszédében, arra figyelmeztetve, hogy ha a melegjogi reformok aláássák a házasság intézményét, alacsonyabb státuszba kényszerítik a házasságot és a köré felépülő családot is. A név nélküli üzenet a világ összes politikai vezetőjének szólt, ám nagy valószínűséggel a brit politikai törekvések miatt kapott ekkora súlyt az újévi beszédben. A pápa felhívta a figyelmet, hogy "szükséges azt a tényt elismerni és népszerűsíteni, hogy a házasság természetes módon egy férfi és egy nő egyesülésével jön létre azokkal a próbálkozásokkal szemben, amelyek ettől radikálisan eltérő egyesülési formákat jogilag az előbbivel egy szintre kívánnak emelni."
Ezzel teljes mértékben egyet lehet érteni. Kiemelném itt a család intézményének még nagyobb válságba zuhanásának veszélyét, mert ez a fő gond a melegjogi nyomulással.  Jonah Goldberg véleménye találó és nem is nagyon túlzó, magam is többször megkaptam már a náci címkét, amikor kritikával illettem a melegmozgalmat:
"Goldberg sejteti, a következő favorizált "rassz" a melegeké lesz. Már tart a feldicsőítés, jogi, szellemi, morális értelemben egyaránt. Aki ezt szóvá meri tenni, először a "politikai korrektség" fegyverével fenyítik. Amely már amúgy is fortélyos félelemben tartja az amerikai társadalmat. És ha továbbra is szóvá tenne valamit, akkor jönne az egzisztenciális ellehetetlenítés, majd a fasisztázás, nácizás."
De, ismétlem, ma Magyarországon nem aktuális a Párizsihoz hasonló tüntetés és ez így jó. Remélem nem is válik aktuálissá, legyen bármely párt hatalmon.
Kulcsszavak: melegek

bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés