2011. 09. 08.
Pornómogulok megdicsőülése
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
Nemrég egy kiváló cikk jelent meg a Magyar Nemzetben. Békés Márton  írása azért is fontos, mert jól mutatja be azt a helyzetet, hogy a lényeges kérdések kapcsolódnak ugyan a politikához, de egyben túl is mutatnak azon. A politika gyakran csak az egész társadalomra jellemző morális állapotokat tükrözi. A megoldások is az erkölcsi megújulásban keresendőek elsősorban ( és elsődlegesen nem politikai eszközökkel kell ezért tenni!!). Békés leírja:

"Mielőtt 1789-ben megostromolták a Bastille-t, már kibontakozott a politikai röpirat-irodalom, amelyet azonban megelőzött a felvilágosodás racionalista-materialista filozófusainak világképet átalakító munkássága. A bonyolult fejtegetések mellett, amelyek a francia forradalmat bölcseleti úton készítették elő, létezett egy másik szellemi áramlat is, amelynek kevésbé épületes termékeit titkon olvasták, és a könyvespolcok hátsó részén rejtegették. A ledér viselkedést ünneplő és az egyház által felügyelt erkölcsöket kigúnyoló, pikáns irodalmi fércművek a felvilágosodás vulgarizált mondanivalójával ötvözték a meglehetősen frivol tartalmat. A szabad szájú ponyvairodalom a fennálló társadalom erkölcsi támasztékainak meglazítása érdekében alkalmazta a pornográfiát. Vagyis a magánélet legbelső szeletét a radikális politikai változások céljából exponálta.
A nevesebb libertinus szerzők között találjuk Choderlos de Laclost, aki Veszedelmes viszonyok című művének erotikus betéteivel bontogatta az erkölcsi korlátokat. Nála még ismertebb a szadizmus névadója, számos perverzitást propagáló munka szerzője (Juliette, avagy a bűn virágzása, Justine, avagy az erény meghurcoltatása, Filozófia a budoárban, Szodoma 120 napja). De Sade márkiról van szó, akit kicsapongó életvitele, istenkáromlása, verbális és fizikai inzultusai miatt egyaránt börtönbe vetettek a forradalom előtt, a jakobinus diktatúra alatt, Napóleon császársága idején és a Bourbon-restauráció éveiben. A szodomita főnemes már nem csupán kikezdeni akarta a katolikus erkölcsiséget, hanem alternatív, ellenséges fantáziavilágot talált ki.
„Szeretném hinni, hogy amiként sírom is jeltelen lesz a földön, úgy emlékemnek sem marad nyoma az emberi elmékben” – szólt Sade végakarata. Nem így lett, sőt a radikális libertinusoktól nyílegyenes út vezetett a XXI. századi pornómogulokig."


Miért is érdekes ez? A cikk további részei részletezik az ügyet, azt, hogy ma ez miért is aktuális. Én hozzátenném, hogy ez a pusztító tűz komoly károkat okoz és messze nem kizárólag erkölcsi ügyekről van szó, a hatás a társadalom teljes területére kiterjed:

"A különféle szexuális erkölcstelenségek, a Biblia által bűnösnek nevezett szexuális magatartások ugyanakkor – egyre több világi szakértő értelmezésében is – olyan jelenségek, amelyeknek hatásai és következményei nem állnak meg az egyénnél, hanem generációkon ívelnek át, komoly hatással bírnak a leszármazottak egészségére, sorsára s a kortársak erkölcsi, anyagi, kulturális életére is. A legtöbb szexuális bűn esetében egyszerű statisztikai mutatók alapján is megállapítható, hogy ezek egyszerre foglalatai, eredői és tárgyai társadalmi problémáinknak – betegségekben, elszegényedésben, értelmetlen elhalálozásokban realizálódnak."

És:

"Ezek a zavaros, laza kapcsolású „családformák”, együttélési minták többnyire mentesek az egymás iránti elkötelezettségtől, a hűségtől, a felelősségvállalástól, céljaik között nem szerepel a gyermekvállalás, sorsukat az egyes egyének boldogulása és a pillanat határozza meg. Nem a jövőnek, hanem a jelennek élnek, bomlékonyak és változóak – így nem jelentenek semmiféle tartóerőt a társadalomban. A vesztes fél hamar anyagi, érzelmi válságba kerül, a gyermekek – ha vannak egyáltalán – a folyamatos bizonytalanságot, a mulandó szeretetet tapasztalják.

Jól látható: az individuum szexuális beállítottsága, szexuális szokása és választása, úgymond „magánügye” legelőször is szerepekben, társadalmi alakzatokban realizálódik, meghatározva a társadalom felépítését, erejét, a népesség számának alakulását. "


. Azt írta egyszer egy ismert publicista, Papp László Tamás:

"Ilyen egyszerű ez. A szocializmusra azért nem cuppantak rá az emberek, mert trágyalé volt, ütközött az emberi természet lényegével. Szar vót', na. A nemiség nyers, ösztönökre ható prezentálása meg jó. Legalábbis nekem, s úgy tűnik nem vagyok egyedül. "

Máshol is ugyanezt hirdette:

"Felnőtt egy generáció, mely az élet élvezetét korábban kezdi, kevesebb tabut fogad el, a bemutatott szex ellen tiltakozókat pedig papoló szentfazekaknak tartja. Finoman szólva."

Amint fent láttuk, nincs egyedül. A családok és a fiatal nemzedékek életében elvégzett rombolás tekintetében ezek a nézetek ( a pornográfia apológiája és erkölcsi legitimálása) bőven utolérik a Magyar Gárda által jelzett nézeteket. Közvetve, erkölcsileg, felelősök válásokért, családok szétbomlásáért és még sok más ezekből következő bajért.

A modern konzervativizmus sem tekinthet el a hagyományos családi értékek védelmétől. Akkor sem teheti, ha egyből fundamentalista tálibnak állítják be, amikor csak egy gyenge ellenkező sóhaj hagyja el a száját.

Egy Hetek cikk írta:


"Szigeti Péter Benne lettek a tévében című tanulmánya szerint a pornó tömegfogyasztása előtti morális gátakra az 1980-as években megjelenő videó, majd a DVD, a kábeltévé és végül az internet mért jókora csapást. Ezekkel a technikai eszközökkel ugyanis a pornó beköltözött az otthonokba, így a fogyasztó nem érezte magán a társadalom rosszalló „tekintetét", vagyis megszűnt a morális kockázat. A tanulmány szerint a pornó tömegkulturális sikerének második oka az, hogy kifejezetten alkalmas műfajnak bizonyult a sztárgyártásra."


Mindezek nagyon is aláhúzzák Békés cikkének aktualitását. Ezek a kérdések a politikában is döntő fontosságúak. Mert miért is gondoljuk, hogy valaki, aki a feleségét gyakran megcsalja és ezt nem is tartja rossznak, az a választóit nem fogja becsapni? De, be fogja csapni. Nem arra gondolok, hogy vezessük be a keresztény színezetű sariát. Nem , csak arra gondolok, hogy gondoljuk át ezeket a dolgokat is.

bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés